Zgłoś nowy punkt
Utrzymanie i rozwój projektu finansowane są dzięki darowiznom osób fizycznych.
Wesprzyj działalność
REDUTY DOBREGO IMIENIA

Projekt Warstwy Pamięci ma na celu propagowanie historii Polski.
Pierwsza warstwa, którą publikujemy, to „Niemieckie i sowieckie zbrodnie na obywatelach Polski w latach 1939-1989". W zakres tematyczny wchodzą zatem także zbrodnie popełnione przez reżim komunistyczny po 1944 roku. PRL i zbrodnie na narodzie popełniane przez funkcjonariuszy tego państwa traktowane są przez nas jako część systemu komunistycznego, stąd opatrzone są miejsca zbrodni popełnionych przez komunistów sierpem i młotem — międzynarodowym symbolem komunizmu.

Warstwa ta pokazuje wstrząsający obraz strat zadanych Polsce przez okupantów. Projekt jest otwarty — nie zaznaczyliśmy jeszcze na mapie wszystkich miejsc zbrodni popełnionych przez Niemców i komunistów, które mamy w bazie danych (jest ich w sumie prawie 40 tysięcy). Równocześnie część tych, które są uwidocznione, ma dane niedokładne i wymagają uzupełnień. Obecnie na mapie jest około 18 tysięcy punktów, w większości w pojałtańskich granicach Polski. Pracujemy nad przygotowaniem punktów poza tymi granicami.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i uzupełniania danych poprzez specjalny formularz, do którego można przejść, klikając w odpowiedni link przy informacjach o punktach na mapie w dymku . Uzupełniać można informacje o wydarzeniach, lokalizacje (w wielu publikacjach, na których się opieraliśmy, są dane tylko o miejscowości, a nie o dokładnym miejscu wydarzenia). Trzeba także dodawać nowe miejsca, które są tylko w pamięci ludzkiej, a nie w publikacjach. Niech buduje się społeczność wokół projektu — bo w pamięci lokalnej są informacje, które powinny być udostępnione właśnie poprzez Warstwy Pamięci.

Pracujemy nad kolejnymi warstwami — „Polacy ratujący Żydów”, „Pola chwały oręża polskiego”, „Wielcy Polacy”, „Solidarność“, „Jan Paweł II i Kardynał Wyszyński”. Nie skupiamy się tylko na cierpieniach i martyrologii. Jako pierwszą przedstawiamy warstwę martyrologiczną, ponieważ świat praktycznie nie zna historii Polski okresu II wojny światowej i stąd pojawiają się np. fałszywe oskarżenia Polaków o sprawstwo Holokaustu. Dopiero uwidocznienie na mapie gęstości zbrodni popełnionych na Polakach i obywatelach Polski pokazuje, że ani okupacja niemiecka, ani sowiecka nie wyglądała jak w serialu „Allo, allo”.

Warstwy będą pełniły również rolę pomocniczą dla nauczycieli i uczniów, chcemy pomóc w nauczaniu historii w dobie smartfonów i rzeczywistości rozszerzonej.

—Reduta Dobrego Imienia

Projekt powstał dzięki grantowi Funduszu Patriotycznego, jest rozwijany i utrzymywany dzięki wsparciu indywidualnych fundatorów. Wesprzyj projekt.