Wesprzyj projekt
Loading

Zamojszczyzna

Brutalność niemieckiego okupanta wobec narodu Polskiego

Akcja wysiedleńcza mieszkańców Zamojszczyzny to wydarzenie z czasów II wojny światowej, ale również okresu powojennego, które miało miejsce głównie w latach 1942-1943. Rozpoczęło się w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku, ale trwało również w latach powojennych, kiedy to prowadzono liczne działania związane z przesiedleniem.

Pierwsze wysiedlenia tak naprawdę nastąpiły już w listopadzie 1941 r., kiedy z terenu powiatu zamojskiego wysiedlono ponad 2 tysiące polskich chłopów, a ich miejsce zajęli niemieccy koloniści. W czasie II wojny światowej Zamojszczyzna była okupowana przez Niemców, którzy podejmowali różne działania represyjne wobec ludności polskiej. Wysiedlenia ludności z Zamojszczyzny były częścią niemieckiego planu Generalnego Gubernatorstwa, mającego na celu umocnienie niemieckiej obecności na tych terenach oraz utworzenie tzw. “obszaru dla przyszłej ekspansji niemieckiej”.

W ramach tego planu przewidywano deportację Polaków, a w zamian osadzenie tam ludności niemieckiej.