Wesprzyj projekt
Loading

O Nas

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom została założona w 2012 roku przez Macieja Świrskiego i Józefa Orła. Głównym celem Reduty w tamtym okresie było analizowanie przypadków zniesławień dotyczących Polski i jej historii oraz monitorowanie polskiej polityki historycznej. Fundacja powstała jako odpowiedź na brak organizacji pozarządowej, która mogłaby skutecznie bronić prawdy o Polsce. Nasza działalność koncentruje się na szeroko pojętej ochronie dobrego imienia Polski i Polaków zarówno na polu informacyjnym, jak i prawowitym.

Powstanie Reduty było wynikiem potrzeby reakcji na intensywną propagację treści zawierających przekłamania i oszczerstwa dotyczące historii Polski, zwłaszcza w kontekście II wojny światowej i Holokaustu, obecnych w mediach na całym świecie. Obrona prawdy o Polsce i Polakach, ochrona reputacji Ojczyzny oraz promowanie prawdziwej historii Polski były i nadal są kluczowymi elementami misji RDI.

Od momentu powstania Reduty, Polska przeszła znaczące zmiany, a narodowa polityka historyczna stała się stałym elementem polskiego przekazu. Mamy nadzieję, że działalność RDI, obejmująca analizę tysięcy publikacji, interwencje w setkach przypadków, dziesiątki publikacji przedstawiających prawdę i niezaprzeczalne fakty dotyczące historii Polski, oraz istotne projekty, takie jak www.warstwypamieci.pl oraz wygrane procesy (wspierane prawnie lub finansowo przez Redutę), odegrały istotną rolę w zwalczaniu fałszywych informacji o Polsce i Polakach, które przez dziesięciolecia były wpajane w świadomość, zwłaszcza zachodnich odbiorców.

Przez ponad dekadę swojej działalności, zdobyliśmy doświadczenie, które umożliwia nam skuteczne rozpoznawanie wrogich narracji oraz mechanizmów wykorzystywanych do ich rozpowszechniania. Te manipulacje mają na celu zacieranie prawdy i dostarczanie odbiorcom fałszywych informacji, co w konsekwencji może prowadzić do osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz pozbawienia Polski wsparcia w sytuacjach zagrożenia.

Działania Reduty przekształciły się z prostych reakcji na fałszywe informacje w kompleksowe analizy i skuteczne działania zapobiegające dezinformacji oraz „active measures” (środkom aktywnym) wymierzone przeciwko Polsce. Działalność ekspercka Reduty, która ujawnia oszczerstwa i manipulacje informacyjne oraz wykrywa i wskazuje metody oraz mechanizmy dezinformacji, stanowi solidną przeciwwagę dla konstruowanej przeciwko Polsce i Polakom fałszywej narracji, która ma na celu niszczenie wizerunku naszego kraju, co może przyczynić się do osłabienia gotowości obronnej społeczeństwa oraz alienacji Polski w NATO.

W dobie powszechnej dezinformacji, Reduta Dobrego Imienia wzmocniła swoje działania, aby jeszcze skuteczniej bronić prawdy o Polsce i Polakach. Jest możliwe dzięki szczodrości naszych Darczyńców, którzy swoim wsparciem umożliwiają nam kontynuację naszej misji, która polega na dostarczeniu rzetelnych informacji, realizowaniu projektów promujących prawdziwą historię i skuteczne przeciwdziałanie dezinformacji.